دانش آموزان شهيد ص2 
 
دانش آموزان شهید ص2
  

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

66

 حیدروش

ناصر

حكمعلی

1345

22/2/1361

شلمچه

67

 حیدری

غلامحسین

اكبر

1343

23/2/1362

شمال فكه

68

 خاكپای

جعفر

 

1340

2/9/1360

سرپل ذهاب

69

 خدابخش

محمد

علی

1344

22/2/1361

شلمچه

70

 خرسندی

مسعود

حمید

1347

16/11/1365

شلمچه

71

 خسروی

محمد

براتعلی

1346

11/2/1366

شلمچه

72

 خوش دامن

عطاا...

رمضانعلی

1346

14/5/1366

سردشت

73

 خیری

حسن

عباسقلی

     

74

 داداشی

علی اكبر

 

     

75

 دوستان

محسن

علی

1346

6/12/1362

جزیره مجنون

76

 دهقان

جانعلی

محمدآقا

1346

3/10/1366

پنجوین

77

 ذاكری

علی

محبوب

1349

26/12/1366

ماووت

78

 ذكری زاده

حمید

اصغر

1344

23/9/1361

كردستان

79

 راستگو

اسلام

علی

1346

26/1/1367

مریوان

80

 رجب زاده

غلام حسن

علی

1347

1362

شمال فكه

81

 رجبی

كریم

اروج

1353

29/1/1373

بستان

82

 رحیم مطلق

حسین

عبدالحسین

1345

22/12/1363

جزیره مجنون

83

 رضا زاده اقدم

جمشید

احمد

1347

21/11/1364

فاو

84

 رضائی

منصور

بیوك

1344

11/9/1359

سرپل ذهاب

85

 رضوی

فرامرز

هدایت

1345

21/10/1365

شلمچه

86

 رعنا

احمد

اسماعیل

1343

23/4/1363

پاسگاه زید

87

 زادخلیلی

غفار

علی

1345

3/12/1365

شلمچه

88

 زارعی

محمدرضا

نعمت اله

1346

15/5/1366

سردشت

89

 زارعی

نادر

مقصود

1342

22/5/1366

غرب كشور

90

 زاهدی

داود

آقابابا

1339

27/7/1361

سومار

91

 زرکش

حسین

ابراهیم خلیل

1348

25/11/1364

فاو

92

 سالار خان سالکی

داود

محمد

1347

22/2/1363

جزیره مجنون

93

 سالمی

منصور

اصغر

1346

1/9/1366

حاج  عمران

94

 ستاری

یوسف

تقی

1348

22/10/1365

شلمچه

95

 سخنور

احمد

مجید

1345

8/7/1362

سرپل ذهاب

96

 سخنور

حسن

مجید

1349

26/12/1364

فاو

97

 سعادت

داود

رحمان

1348

28/8/1368

جاده قزوین

98

 سعادتی

احمد

اكبر

1342

10/2/1362

هویزه

99

 سعیدی داش آتان

رحمان

حسین

1346

30/4/1367

حاج عمران

100

 سلطانی

حسن

حمزه

1348

26/11/1364

فاو

101

 سهراب درخشی

علی رضا

محمد

1342

22/12/1363

جزیره مجنون

102

 سهیلی

بهنام

عبداله

     

103

 شاهی

مرتضی

علیشاه

1346

20/9/1360

قاسم آباد

104

 شاهی آذر

غلامرضا

علی

     

105

 شتابی وش

مهدی

محسن

1348

26/10/1365

شلمچه

106

 شتابی وش

احمد

محسن

1342

20/9/1360

سرپل ذهاب

107

 شعبانی

رسول

غلامرضا

1348

21/1/1366

شلمچه

108

 شقاقی

جعفر

ابراهیم

1347

4/10/1365

خرمشهر

109

 شكرانی

حسینقلی

شكراله

1348

28/12/1366

ماووت

110

 شكوری

شهرام

هاشم

1349

21/10/1365

شلمچه

111

 شهبازی

اكبر

حمید

     

112

 شهبازی

محمد

شهباز

1347

31/4/1367

خاك عراق

113

 شهریار علی آباد

موسی

علی

1343

5/7/1361

آبادان

114

 شهریاری

اصغر

سیفعلی

1346

20/9/1360

سرپل ذهاب

115

 شیرپور

اسماعیل

خالق

1349

7/1/1367

شلمچه

116

 شیری

وهاب

صفر

     

117

 صابری

فرمان

 

     

118

 صالح زاده

عزیزاله

محمود

1345

4/7/1365

جزیره مجنون

119

 صدقی

رضا

عزیز

1346

2/9/1366

حاج عمران

120

 طالبی

پرویز

بهرام

1345

31/4/1367

حاج عمران

121

 طالبی

قربان علی

التماس

1346

22/2/1361

شلمچه

122

 طالعی

قدرت

ابراهیم

1345

29/8/1362

خاك عراق

123

 طاهری

فرید

عبداله

1350

1/9/1366

پیرانشهر

124

 طریقی نیا

سیدجعفر

میرعطااله

1342

12/11/1364

فاو

125

 طریقی نیا

سیدکاظم

میرعطااله

1345

8/7/1362

سرپل ذهاب

126

 طوسی

مهدی

عباسعلی

1349

24/3/1367

بانه

127

 طوفانی

اصغر

اكبر

1343

20/9/1360

سرپل ذهاب

128

 عاصمی

عادل

 

     

129

 عبادی آذر    

ابراهیم

حمید

1348

20/10/1365

شلمچه

130

 عباس نزاد

بهرام

كتابعلی

     

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
کد امنيتی: *
عکس خوانده نمی شود