مسجد معزالدين مراغه


 

مسجد معزالدین مراغه

 

در سمت باختری میدان خشكبار مراغه مسجدی قدیمی وجود دارد كه به مسجد معز الدین معروف است. در فضای كلی این بنا یك مسجد كوچك دیگر و مقبره ای گنبد دار وجود دارد. مسجد بزرگ 36 ستون چوبی در چهار ردیف دارد كه از دیوار شمالی آن توسط قرینه ای وارد محوطه مقبره شیخ معز الدین می شود. مقبره، برج گنبد داری است نظیر برج غفاریه مراغه كه در اثر رطوبت و عدم توجه و مراقبت، به مرور زمان گنبد آن فرو ریخته و تزیناتش از بین رفته است.  در محوطه مقبره و مساجد، سنگ نبشته ها و الواح قبرهای متعددی وجود دارد كه به روشن ساختن تاریخ مراغه كمكی شایان توجهی می كند و اطلاعات ارزنده ای از قرن های 8 تا 12 هجری در اختیار علاقمندان به تحقیق در تاریخ و ادب و هنر می گذارند این سنگ نبشته ها متعلق به قبر شیخ معز الدین و بستگان وی است. آن چه كه از این سنگ نبشته ها معلوم می شود این است كه از قرن هشتم به بعد تا روی كار آمدن شاه اسماعیل صفوی، خاندان معز الدین در مراغه صدارت و نفوذ سیاسی و معنوی داشته اند. این مسجد در دوران سلطنت شاه تهماسب به وسیله فردی به نام حاجی نبی بازسازی گردید كه ماده تاریخ 976 هـ. ق در كتیبه ای از مرمر دیده می شود. علاوه بر این، درسال 1384این بناكاملا بازسازی شده است .

 

 

 


 

نمونه هائی از سنگ نبشته ها والواح قبرها

ملا ( شیخ ) معزالدین

شیخ معزالدین اویس بن رضی الدین ابراهیم در مراغه صدارت ، نفوذ سیاسی و معنوی داشته است نظر به مفاد کتیبه ها و سنگ نوشته های مقبره و مسجد صاحب مقام جود و کرم و عالم نوازی و ادب پروری و هنر دوستی بوده است . مقارن طلوع ستاره اقبال شاه اسمعیل صفوی ستاره بخت این خاندان نیز به افول گراییده است . شیخ معزالدین در دهم رجب سال 815 هجری قمری وفات یافته است ( توفی فی عاشر رجب سنة خمس عشرة و ثمانمائة ) . مسجد شیخ معزالدین در مراغه به نام وی بیادگار مانده است .

 

 

 


 

محمد مومن

 

یکی از علمای شیعه مقیم مراغه متوفی به سال 1174 هجری قمری که مقبره و سنگ قبرش در مسجد ملا معزالدین مراغه مکشوف است . نوشته لوح قبر محمد مومن چنین است :

 

 

محمد مومن ان پاکیزه طینت

لوای علم دین را بود زینت

چه دنیا بود فانی ، مرغ روحش

گشاد از برج تن بال عزیمت

به سوی روضه رضوان روان شد

خمش شد شمع فانوس شریعت

خرد می جست تاریخش که ناگاه

ز غیب آمد ندا کای راست فطرت

رقم زن سال تاریخ وفاتش

مقام وی که بد در صدر جنت

 ملا احمد

از علمای شیعه معاصر آقا محمدخان قاجار است . لوح قبر وی در مسجد ملا مغزالدین بوده و متن آن به شرح زیر است :

 

 

فاضل آفاق ملا احمد آنک

با قضا حکم وی آمد توأمان

آنکه با علم و عمل مانند او

حق شناسی کس ندیده در جهان

از رخش انوار یزدانی پدید

وز دلش اسرار ربانی عیان

می نگنجد هیچ کس را در خیال

می نیاید هیچ تن را در گمان

همچو اوصافی ضمیری در زمین

همچو او قدسی سرشتی در زمان

آه کز بی مهری گردون دون

گشت رنجور و ضعیف ناتوان

از جهان قطع علایق کرد و شد

روح پاکش سوی علیین روان

ای صد افسوس از چنان گنج علوم

کاین چنین از چشم عالم شد نهان

رخت چون بربست زین دار فنا

کرد جا چون در بهشت جاودان

بهر تاریخش رقم زد خاوری

رفت نور عالم احمد از جهان

 

 
<
zahra

19 اردیبهشت 1395 08:15

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
سلام
بسیار عالی بود
سپاس از شما
<
ylq

14 دی 1396 12:24

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
wengdongdong21

31 خرداد 1397 07:18

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاريخ عضويت: 31.03.1397
 • وضعيت در سايت: آفلاين
 • خبر
 • نظر
<
chenqiuying

16 تیر 1397 05:25

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
linying123

18 تیر 1397 06:40

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
kebirong

30 مرداد 1397 18:09

<
kebirong

20 مهر 1397 03:46

<
Kimeteta

29 اسفند 1397 00:38

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
canadian pharmacies online

22 فروردین 1398 20:36

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
online pharmacy

22 فروردین 1398 20:38

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
online drugstore

22 فروردین 1398 20:39

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
online pharmacies canada

22 فروردین 1398 21:04

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
online pharmacies

22 فروردین 1398 21:26

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
canadian online pharmacy

22 فروردین 1398 21:27

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
canadian online pharmacy

28 فروردین 1398 17:49

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
online pharmacies

28 فروردین 1398 18:12

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
online pharmacy canada

28 فروردین 1398 18:26

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
canadian pharmacies online

28 فروردین 1398 19:00

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
online pharmacies

28 فروردین 1398 20:03

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
canadian pharmacies online

28 فروردین 1398 20:09

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
online pharmacies

4 اردیبهشت 1398 13:52

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
online pharmacies canada

4 اردیبهشت 1398 14:29

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
online pharmacies canada

10 اردیبهشت 1398 07:22

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
judpharmr8

12 اردیبهشت 1398 21:59

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
Probe your blood strain at home. The untrained guidelines note that blood burden should be measured on a common principle and <a href="http://www.genericjudpharmacy.com#">viagra</a> promote people to treatment home blood pressure monitors. Monitors can range from $35 to 78 on as a rule, but your http://genericjudpharmacy.com generic viagra price at walmart indemnification may include essentially or all of the cost. For a bonus your blood power a only one times a week and see your doctor if you take heed of any pithy changes. Here are some tips on how to elect and exercise a monitor. Select a monitor that goes hither your later arm. Wrist and monkey with knock wood so much as touch monitors are not as precise.
2005 - 2019 Copyright by <a href="http://mediagrabtv.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=genericjud
pharmacy.com#">northwest pharmacy</a> Joomla
<
canadian pharmacy

12 اردیبهشت 1398 23:21

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
online drugstore

19 اردیبهشت 1398 22:46

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
online drugstore

25 اردیبهشت 1398 19:26

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
<
spothebobBob

7 خرداد 1398 21:52

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
medicament generique sildenafil ligne pillule <a href="https://www.kiwibox.com/assurance/blog/" >Les services medicaux en France</a>. Les services medicaux en France, Pharmacie a moitie prix Tadalafil 5mg maladie
<
online pharmacies canada

20 خرداد 1398 15:27

اطلاعات نظر
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاريخ عضويت: --
 • وضعيت در سايت:
 • خبر
 • نظر
صفحه قبل صفحه بعد

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
کد امنيتی: *
عکس خوانده نمی شود