جهادگران وكارگران شهید

  
جهادگران وكارگران شهید
 
 

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

كارگران شهیدمراغه

1

 آزادی

عوض

امامقلی

1326

21/2/1361

شلمچه

2

 انوری

یوسف

علی

1349

4/10/1365

 

3

 اوجاقی

محمدعلی

صیاد

 

25/11/1361

دزفول

4

 پور عبّاسی

اسد الله

عباداله

1334

 

تهران

5

 جهانی باش

علی

 

     

6

 حسین زاده

بهروز

علی

1344

6/12/1362

جزیره مجنون

7

 خاکپور

فتح الله

علی

1334

3/2/1365

شرهانی

8

 داوری

اسماعیل

 

     

9

 رستمی

سلیمان

 

1318

22/2/1361

سوسنگرد

10

 سلامتی

مالك

عزیز

1346

6/12/62

خاك عراق

11

 شاكری

عبدالقاهر

رجبعلی

1339

24/1/1362

شرهانی

12

 شیرزاد

ناصر

فیض اله

1345

2/5/1365

فاو

13

 علی اکبری

اسماعیل

الهقلی

1339

28/6/1365

مهران

14

 غفارپور نهایی

فتح ا...

یدالله 

1318 1362/3/5

سنندج

15

 فیاضی غفار

ایوب

علی

1346

20/11/1364

اروندرود

16

 قویدل

كمال

اكبر

1306

4/9/1365

اندیمشك

17

 كاظمی

محمد

محرم

1315

25/11/1364

فاو

18

 محمّدی

بایرام

سلیمان

1331

6/12/1362

خاك عراق

19

 محمدیان

حسن

صمد

1330

6/12/1362

خاك عراق

     

 

     

جهادگران شهیدمراغه

1

 آقاجانی

عطوف

یعقوب

1335

22/2/1361

شلمچه

2

 ابراهیمی

فریدون

فیض اله

1338

21/10/1365

شلمچه

3

 اكبرنیا

محمدرضا

الهوردی

1347

27/10/1365

شلمچه

4

 خوش کلامی

کریم

علی

1328

8/7/1359

مراغه

5

 دهقان پالچلقو

باباعلی

مرتضی

1337

4/12/1365

شلمچه

6

 عطاپور

اكبر

بهمن

1347

21/12/1366

ماووت

7

 قهوه چیان

اسماعیل

محمود

1345

4/11/1365

شلمچه

8

 میر اسدی

سیّد جعفر

میرعلی

1339

9/7/1361

تهران

valign=

<
بهروزسلمان زاده

11 دی1348 03:30

اطلاعات نظر
  • گروه کاربری: ميهمان
  • تاريخ عضويت: --
  • وضعيت در سايت:
  • خبر
  • نظر
سردارشهید مهندس حاج باباعلی دهقان خدابیامرز دایی حقیربودوی ازنخبگان دانشگاه تبریز وازمسئولین پاک رده اول درسمتهای مدیریتی جهادبود ودرزمان حضوردرجبهه های جنگ پستهای مهم همچون « فرماندار وسمتهای متعدد درمرکز استان و...» پیشنهادگردید اما این مرد بزرگ با وجود پدرومادری پیروفرزندان طفل تازه بدنیاآمده تحت تاثیر وسوسه های دنیایی قرارنگرفت ومی گفت : حضوردرجبهه ودفاع ازکشور امروزتکلیف شرعی است وبرهمه موارددنیایی من اولولیت دارد وی درکنار دوستان همرزمش شهید باکری وکسایی وشفیع زاده ازجان عزیزش درراه وطن گذشت ونهال انقلاب راباخون عزیزش آبیاری نمود اما متاسفانه مسئولین شهرما ازعظمت ودرایت وفداکاری وناله ها وعرفان شبانگاهی این شهیدوارسته وسرداربزرگ بی خبرند ودرمراسمها ویادبودها وحتی نامگذاری اماکن بزرگ درارج نهادن به ایشان بطورشایسته عمل نکردند ومن برای همه عزیزان مسئول امروزی مراغه بسیارمتاسفم اگرچه آن خدابیامرزدرنزدخداجایگاهی بس بزرگ دارد اما مابرای حفظ عظمت وبزرگی این سردارخط شکن ومهندس جهادی چه کردیم ؟؟؟!!!!

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
کد امنيتی: *
عکس خوانده نمی شود