خـانه زارعـي ـ مـراغـه

 

خـانه زارعـی ـ مـراغـه     

 

1. مـوقعیـت بنـا :

مراغه، خیابان میرحبیب آقا ، كوچه شاهگلی .

 

2. شـرح مختصـری از بنـا :

این خانه مسكونی و معروف به خانه زارعی و قدمت آن حدود 80 سال است و در بافت قدیمی مراغه واقع شده است.

 

3. مشخصـات فنـی بنـا :

خانه دارای پلان مستطیل شكل با سه طبقه زیرزمین، همكف و اول می باشد. طبقه همكف با پنج پله اختلاف سطح از حیاط و شامل فضاهای ورودی، راهرو، نشیمن، اطاق، انباری و آشپزخانه است و ورودی به طبقه همكف از آكس بنا و اطاقهای نشیمن در طرفین ورودی قرار گرفته اند. دسترسی به طبقه اول از طریق یك راه پله دو رامپه از داخل بنا و شامل ورودی، راهرو، نشیمن، اطاق، انباری و آشپزخانه می باشد. پنجره ها چوبی و نما دارای قاب بندی آجری است.

 

4. نـوع مـالكیـت بنـا :

مالكیت بنا خصوصی است.

 

5. قـدمت بنـا :

خانه، بر طبق شواهد معماری موجود مربوط به اوایل دوره پهلوی (حدود 80 سال قبل) می باشد.

 

6. نـوع بهـره بـرداری و خصـوصیـات بـارز بنـا :

كاربری بنا مسكونی است .

از خصوصیات بارز خانه آجركاری های به فرم دایره در نمای اصلی .

 

7. تـزئینـات بكـار رفتـه :

- قاب بندی نما ، آجركاری متنوع.

 

8. اقـدامـات انجـام گـرفته در گـذشته بـر روی بنـا :

تبدیل مطبخ قدیمی به آشپزخانه جدید و حمام در طبقه اول و برداشتن ستونهای طبقه دوم در تعمیرات سالهای قبل و همچنین تعویض آجرفرش حیاط خانه با موزائیك.

 

منبع : سازمان میراث فرهنگی

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
کد امنيتی: *
عکس خوانده نمی شود