خـانه قـازانچـايي ـ مـراغـه

 

خـانه قـازانچـایی ـ مـراغـه

 

مـوقعیـت بنـا :

مراغه ـ خیابان خواجه نصیر ـ كوچه خان

 

شـرح مختصـری از بنـا و مشخصـات فنـی بنـا :

این خانه مسكونی و قدمت آن حدود 80 سال می باشد و در بافت قدیمی مراغه قرار گرفته است. محدثات این خانه در دو ضلع شمالی و جنوبی حیاط قرار گرفته است. ساختمان ضلع جنوبی یك طبقه و به عنوان انباری و سرویس استفاده می شود. ساختمان ضلع شمالی خانه دارای دو طبقه همكف و زیرزمین است كه پوشش طبقه زیرزمین طاق آجری و پوشش اصلی ساختمان شیروانی است. كف حیاط موزائیك و در وسط حیاط یك حوض قرار دارد. نما قاب بندی شده و بالای پنجره ها آجركاری متنوعی دارد. بخش ورودی نمای جنوبی دارای قوس كلیل آذری است توسط آجرچینی رنگی پوشانده شده است.

 

نـوع مـالكیـت بنـا :

مالكیت بنا خصوصی است.

 

قـدمت بنـا :

 خانه، بر طبق شواهد معماری موجود مربوط به اوایل دوره پهلوی اول می باشد.

 

نـوع بهـره بـرداری و خصـوصیـات بـارز بنـا :

كاربری بنا مسكونی است.

 

تـزئینـات بكـار رفتـه :

- آجركاری و قاب بندی نما و استفاده از آجرهای رنگی

- دربهای چوبی داخل بنا

 

اقـدامـات انجـام شـده :

عملیات مرمتی خاصی بر روی این بنا انجام نگرفته است و فقط تعمیرات جزئی در آن انجام شده است.

 

اقـدامـات انجـام گـرفته در گـذشته بـر روی بنـا :

تعویض آجرفرشهای 20*20 حیاط خانه با موزائیك در سالهای قبل.

 

 منبع : سازمان میراث فرهنگی

 

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
کد امنيتی: *
عکس خوانده نمی شود