شهدای بمباران مراغه ص2

  
شهدای بمباران مراغه  ص2
 

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

66

 سلیمی

لیلا

موسی

1357

25/7/1375

 مراغه

67

 شاه آبادی

معصومه

عباس

1305

 

بمباران مراغه

68

 صابری

حبیب

ناظم

1335

17/12/66

بمباران مراغه

69

 صابری

علی

رحمان

1344

21/12/1366

بمباران مراغه

70

 صادقی

رقیّه

بهلول

1341

21/12/1366

بمباران مراغه

71

 طوفانی 

مریم

 

1321

 

بمباران مراغه

72

 طهماسبی

زهرا

یونس

1340

21/12/1366

بمباران مراغه

73

 طهماسبی

زهره

علی

1365

21/12/1366

بمباران مراغه

74

 طهماسبی 

یونس

حسین

1304

21/12/1366

بمباران مراغه

75

 طهماسبی

فاطمه

یونس

1340

21/12/1366

بمباران مراغه

76

 طهماسبی

رقیه

یونس

1345

21/12/1366

بمباران مراغه

77

 ظروفی

خورشید

رضا

1291

12/11/1365

بمباران مراغه

78

 عادلی

ناهید

حیدر

1361

12/11/1365

بمباران مراغه

79

 عباسیان

صفیه

حسین

1344

21/12/1366

بمباران مراغه

80

 علی زاده

فرخنده

كتابعلی

1343

21/12/1366

بمباران مراغه

81

 علیزاده

مریم

علی اصغر

1362

21/12/1366

بمباران مراغه

82

 عونی

ایران

علی

1332

12/11/1365

بمباران مراغه

83

 فرج منیری

طاهره

رحیم

1339

21/12/1366

بمباران مراغه

84

 فردملك پور

رقیه

محمود

1348

21/12/1366

بمباران مراغه

85

 فروغ

مسعود

باباعلی

1362

12/11/1365

بمباران مراغه

86

 فروغ

ناهید

باباعلی

1364

12/11/1365

بمباران مراغه

87

 فضلی

مهدی

ربعلی

1364

12/11/1365

بمباران مراغه

88

 فیضی

رقیّه

موسی

1354

21/12/1366

بمباران مراغه

89

 فیضی

مرتضی

موسی

1359

21/12/1366

بمباران مراغه

90

 فیضی

مهدی

موسی

1358

21/12/1366

بمباران مراغه

91

 فیضی

حقیفه

حسینعلی

1326

12/3/1365

بمباران مراغه

92

 قاطع

سنبل

ذوالفقار

1306

21/12/1366

بمباران مراغه

93

 قاطع

پروین

حسینقلی

1343

21/12/1366

بمباران مراغه

94

 قدسی آغبلاق

سهیلا

حیدر

1366

21/11/1366

بمباران مراغه

95

 قدسی آغبلاق

علی

حیدر

1364

21/11/1366

بمباران مراغه

96

 قربانی

سولماز     

محسن

1362

12/11/1365

بمباران مراغه

97

 قربانی

فاطمه

قربانعلی

1338

12/11/1367

مراغه

98

 قربانی

هایده         

محسن

1354

12/11/1365

بمباران مراغه

99

 قسمتی

قسم

حسین

1339

12/3/1365

بمباران مراغه

100

 قیچلو 

جهانبخش

قنبر

1356

21/12/1366

بمباران مراغه

101

 کاظمی ثانی

حامد

رحیم

1363

21/12/1366

بمباران مراغه

102

 کاظمی ثانی

فرید

رحیم

1355

21/12/1366

بمباران مراغه

103

 کیانی

معصومه

حمداله

1308

27/11/1365

بمباران مراغه

104

 كریمیان

احمد

عباسعلی

1359

21/12/1366

بمباران تبریز

105

 كریمیان

زكیه

عباسعلی

1361

21/12/1366

بمباران مراغه

106

 كریمیان

محسن

عباسعلی

1363

21/12/1366

بمباران مراغه

107

 مجیدی

فاطمه

جلیل

1326

21/12/1366

بمباران مراغه

108

 محجوبی

رباب

محمود

1307

21/12/1366

بمباران مراغه

109

 محمّدنژاد

بهرام

یعقوب

1355

21/12/1366

بمباران مراغه

110

 محمّدی

گلی

     

بمباران مراغه

111

 محمّدی

تلی

حسین

1324

   

112

 محمدی

طاهره

محمد

1353

12/11/1365

بمباران مراغه

113

 مصیبی

فاطمه

كریم

1328

21/11/1365

بمباران مراغه

114

 ملک پور قدیم

الناز

زعفر

1365

 

بمباران مراغه

115

 میرزائی

منیژه

محمود

1344

21/12/1366

بمباران مراغه

116

 ناصری

منیژه

حیدر

1360

12/11/1365

بمباران مراغه

117

 نجفی

زهرا

اسمعیل

1363

21/12/1366

بمباران مراغه

118

 نجفی

مهناز

اسمعیل

1358

21/12/1366

بمباران مراغه

119

 نجفی

حسین

اسمعیل

1365

21/12/1366

بمباران مراغه

120

 نجفی

فریده

اسمعیل

1349

21/12/1366

بمباران مراغه

121

 وندباقری

محمدرضا

غلامعلی

 

21/12/1366

بمباران مراغه

122

 نعمانی

فروغ

ایوب

1362

21/12/1366

بمباران مراغه

123

 نویدی

رقیه

علی

1344

12/11/1365

بمباران مراغه

124

 وند باقری

خدیجه

غلامعلی

1352

21/12/1366

بمباران مراغه

125

 وند باقری

لیلا

غلامعلی

1356

21/12/1366

بمباران مراغه

126

 وندباقری

زهرا

غلامعلی

1335

21/12/1366

بمباران مراغه

127

 وندباقری

فاطمه

غلامعلی

1347

21/12/1366

بمباران مراغه

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
کد امنيتی: *
عکس خوانده نمی شود