سایر اقشار شهید ص1

 

سایر اقشار شهید  ص1

 

ردیف

 نام خانوادگی

نام

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

 محل شهادت

1

 آذری

نادر   

 

1340

19/7/1364

 

2

 آقازاده

علی

عبداله

1340

22/1/1366

شلمچه

3

 ابراهیمی

یوسف

حمداله

1314

6/12/1362

جزیره مجنون

4

 احمد نژاد

اسماعیل

ابراهیم

1328

22/2/1361

شلمچه

5

 اخباری

احمد علی

غلامعلی

1336

4/12/1362

هویزه

6

 ارجمندی

عشقعلی  

ایمان

1316

9/8/1364

تصادف تیریز

7

 ارومیان

مهدی

علی

1345

20/12/1362

جزیره مجنون

8

 اعلائی فام

احمد

رفیع

1345

8/7/1362

سرپل ذهاب

9

 افتخاری

سلام اله

سیف اله

1320

20/9/1360

سرپل ذهاب

10

 افتخاری

علی

احد

1337

22/2/1361

شلمچه

11

 اکبری

گمان

 

     

12

 اکرمی

امام قلی

ودود

1336

6/12/1362

جزیره مجنون

13

 اکرمیان

عوض

 

 

12/11/1365

میاندواب

14

 اكبریان

حمید

 

1323

22/2/1361

شلمچه

15

 امانی

حیدر

عبداله

1312

24/8/1362

مهاباد

16

 امیراحمدی

گیو

مختارپاشا

     

17

 امین زاده

علی           

مهدی

1343

14/8/1363

پیرانشهر

18

 ایمانی

رحمان

یدالهالهم م

     

19

 ببر بیان

محمّد

علیقلی

1335

18/2/1362

پیرانشهر

20

 برزگر

مختار

هاشم

1334

   

21

 بلال زاده

علی

 

 

30/4/1360

تهران

22

 بهروزی

عبدالعلی 

 

1304

3/9/1364

اندیمشك

23

 بیگی

محمدحسن

 

1341

21/3/1362

سردشت

24

 پاشاپور

اصغر

علی

1346

26/7/1361

سومار

25

 تاری

محمدرضا 

اسماعیل

1309

15/8/1377

فاو

26

 تقوی

صمد

اسماعیل

1341

26/11/64

اروندرود

27

 تقی زاده

زلفعلی

 

1319

21/2/1361

شلمچه

28

 تهموری

اصغر

كتابعلی

1342

5/3/1362

اشنویه

29

 ثانی كوچكی

خلیل 

 

 

17/9/1359

اهواز

30

 جعفری

بایرام

حسین

1345

21/2/1361

شلمچه

31

 جلالی

سید سجاد

میرآقا

1327

12/11/1385

مراغه

32

 جلیلی

صبرعلی

سلطانعلی

1335

16/10/1359

كرخه نور

33

 جوان

اسماعیل

ضرغام

1344

2/2/1365

غرب كشور

34

 جهان بین

نجفقلی

علی

 

12/1378

فاو

35

 جهانی

محرم

اسد

1339

24/3/1367

فاو

36

 حسن زاده

مقصود

سلطانعلی

1333

22/2/1361

شلمچه

37

 حسن زاده

صاحبعلی

علی اصغر

1333

28/12/1359

اهواز

38

 حسین زاده

بهروز

علی

1344

6/12/1362

خاك عراق

39

 حسین نژاد

مقصود

عزت له

1348

25/11/1364

فاو

40

 حقّی

بهرام

اصغر

1338

26/7/1361

سومار

41

 حیدرپور

اسرافیل

یعقوب

1342

6/12/1362

جزیره مجنون

42

 خادمی

ناصر

بهمن

1344

21/12/1362

خیبر

43

 خانی

عیسی

جلیل

1346

1/9/1366

حاج  عمران

44

 خدا کرمی

عباسعلی

اسماعیل

1337

8/1/1363

اشنویه

45

 خرده فروش

جواد

عباسعلی

1347

21/4/1367

كوشك

46

 داداشی

یحیی

پهلوان

1343

21/11/1361

آبادان

47

 داداشی

علیرضا

حكمعلی

     

48

 درخشی

جلیل

 

1333

12/3/1361

سومار

49

 راشدی

محمدعلی

حبیب

1323

12/2/1361

شلمچه

50

 راشدی

یوسف

عبداله

 

14/6/1382

مراغه

51

 رحیمی

یعقوب

 

     

52

 رحیمی

سردار 

ستار

1345

3/2/1365

 

53

 رزقی

شمس علی

یوسفعلی

1342

1/1/1364

خرمشهر

54

 رزمی

قادر

فتاح

1316

20/9/1360

سرپل ذهاب

55

 رنجبر

بهرام

الهوردی

1345

5/12/1362

جزیره مجنون

56

 زهرائی

محمد علی 

ابراهم

1313

23/4/1373

 

57

 زین تاشان

مرتضی

 

     

58

 ساعی

اسمعلی

قربانعلی

1343

12/8/1362

جزیره مجنون

59

 سامی

ملكعلی

صبرعلی

1339

1/5/1387

مراغه

60

 ستّاری

ستار

محمدحسین

1339

18/11/1366

آبادان

61

 سلیمان زاده

علی رضا  

 

 

7/8/1359

ماموریت روستا

62

 سیّار

ناصر

محمد

1343

21/10/1365

شلمچه

63

 سیدورجوی

میرحجت

محمد

1341

20/6/1360

سرپل ذهاب

64

 شهبازی

عزیز

حمید

1337

20/9/1360

سرپل ذهاب

65

 شیرزاد

تراب

 

     

66

 شیرصبوری

اسلام

اسداله

1342

22/2/1361

آبادان

67

 صابرنژادعلویان

احمد

علی

1343

25/7/1361

سرپل ذهاب

68

 صادقی

حسینعلی

جلیل

     

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
کد امنيتی: *
عکس خوانده نمی شود